- En què us podem ajudar?

Serveis

Crear confiança i dominar l’ art de la delegació són preocupacions comuns per a tots els nous clients. La nostra misió és escurçar els seus dies de feina per que vosté pugui concentrar-se en les seves prioritats de vida.

La nostra labor és la seva tranquil·litat. Confiï en nosaltres i gaudi del seu temps

Tràmits davant les administracions publiques

Mitjançant la nostra representació, mantengui totes les seves obligacions al día amb la seguritat social, Hasenda, Ajuntaments i Registres. Portam a terme totes les gestions que precisi tramitant per vosté el pagament de tributs i sancions, solicituts de prestacions, subvencions, informes, certificats i reclamacions.

Assesorament personal i complet quant a l’ habitatge

Tot allò que el propietarí i l’ inquilí deuen saber respecte als seus drets i obligacions mitjançant la elaboració de contractes de lloguer, de compravenda, permuta, arres, fiances o avals. Concertam per vostés cites amb Notaris, estudiam les mijors condicions bancaries, tasació i reparacions que precisi per a la venda o l’ adquisició del seu habitatge, local o finca.

Confecció i Redacció de documents i contractes

Prescindim de les despeses innecesariès, li gestionam els contractes que precisi per qualsevol àmbit de la seva vida. Sense necessitat de què es questioni si és possible o no, Simplement vosté ho demana i nosaltres li gestionam.

Organització i Assesorament de plans de viatge empresarial o vacacional

Tan si coneix o no el destí, gaudeixi de les comoditats de tenir una persona que s´encarregui de organizar-li les seves vacances, desde la recollida al seu domicili, fins la arrivada al lloc de destñi i la seva retornada. Contactam i gestionam per vosté els millors preus a qualsevol part del globus terraquí. Transport terrestre, vols, hotel, agroturismes, allotjaments, étc. Una infinitat de programes a on sols tindrà que fer la maleta.

Gestions relatives a la salut, tractaments mèdics i proves diagnostiques

No perdi el seu temps cercant referències, coneguem tots i cada un dels serveis que vosté pugui necesitar. Nosaltres cntactam amb l´especialista que necessiti amb tota discreció. Li gestionam el accés a la cobertura privada per a que conegui tots els avantatges que supossa no tenir temps de espera per a que li truquin perqué la cita la donará vosté.

Gestió i assesorament de tot tipus de assegurances i plans presents i futurs

Les millors companyies están a la seva disposició per cada tipus de asseguranCA, per vosté i els seus, que li garanteixin una prestación per a la seva jubilació a curt o llarg termini, sense deixar que ningún decideixi per vosté. Protegint els estudis dels seus, la seva salut i garantir el seu futur amb un pla de pensions o pla de jubilació.

Assesorament tecnològic, informàtic i solucions de telecomunicacions

Possar a disposición dels professionals i particulars un gran ventall de possibilitats per treure el major rendiment a la seva infraestructura informática i de comunicacions així com proporcionar-li solucions senzilles, eficaces i professionals a les seves necessitats tecnològiques.

Analitzam la seva empresa o negoci crecant sempre la millor solución personalitzada als seus interessos i necessitats particulars.

Organització i Planificació d'esdevediments empresarials i particulars

Tenim a la seva disposición una amplia gama de serveis de organització i planificación desde la realització de conferències, reunions, mitins, webinars…destinats a empreses, així com esdevediments per a particulars

Assesorament i mediació en conflictes matrimonials i de parella

Posem a la seva disposició les gestions necessàries en funció de les seves necessitats. D’ofici o particular, els presentem les opcions resolutòries en cas de separació, divorci o nul·litat vetllant sempre per l’interès de la família i, abans de res, amb respecte.

Tramitis i control de flota de vehicles empresarials o particulars

Busquem la millor opció per a la seva adquisició, la seva protecció a través de l’assegurança obligatòria en totes les seves modalitats, manteniment, revisió i compravenda. Igualment ens ocupem de tota la gestió de portar al dia la flota dels seus vehicles, inspeccions periòdiques i tot el necessari per a la seva seguretat i tranquil·litat.

Ens encarregam de tot el necessari per a que la seva segonà residencia romangui segura

Mantenim la cura de la seva segona residència i les atencions que precisi durant la seva absència, tant a nivell públic com privat, sense necessitat que vostè hagi de realitzar viatges innecessaris.

Gestionem el seu transport i trasllat quan ho precisi, així com el proveïment de productes i serveis que necessiti en tot moment, sobretot els urgents i imprevistos.

Altres Serveis adaptats a les seves necessitats

Pot explicar-nos qualsevol circumstància personal o professional. Nosaltres sabrem buscar-li solució i oferir-li un servei professional, adaptat a les seves necessitats i totalment confidencial.

Confección y Redacción de documentos y contratos

Prescindiendo de gastos innecesarios, le gestionamos los contratos que precise para cualquier ámbito de su vida. Sin necesidad de que se pregunte si es posible o no, simplemente usted nos lo pide y nosotros se lo gestionamos.